Nyheter

Kost är vinnare av Landstingets miljöpris 2015

 

Hög andel ekologiska livsmedel och ett kraftig minskat matsvinn gjorde att
Kost vann Landstinget Västmanlands miljöpris 2015.

 

- Kost har tagit fram ett för Sverige unikt system för patientmat. Systemet har kraftigt

minskat matsvinnet och ökat andelen ekologiska livsmedel. Dessutom är patienterna

nöjdare samtidigt som kostnaderna minskat. Sammantaget är Kost en värdig mottagare

av landstingets miljöpris, säger landstingsrådet Andreas Porswald (MP).

 

Det nya systemet för patientmat infördes 2014 och har rönt stor uppmärksamhet.

Systemet innebär att patienterna erbjuds 28 olika maträtter att välja på vid varje

måltid.

 

Patienterna har uppskattat förändringen. I senaste kundenkäten ökade antalet patienter

som är nöjda med matens smak och utseende med 15 procentenheter, till 78 respektive

81 procent nöjda patienter.

 

Samtidigt har det nya systemet medfört att matsvinnet vid tillagning och dukning har

minskat från 25 till 4 procent. Det i kombination med lägre personalkostnader och

livsmedelskostnader har minskat de totala kostnaderna med drygt sex miljoner kronor.