Nyheter

Beställ Livsmedel

Så här gör du:

Tryck på den knapp nedan som passar in på ditt ärende. Alla ordinarie beställningar
från Landstinget i Västmanland eller Landstinget i Uppsala ska göras i Matilda.

Är du ansluten till landstingets intranät?
Beställ via Matilda Västmanland | Uppsala län
Önskemål och specialbeställningar.
Beställ via vår webbtjänst.